• Organisatie

  Het bestuur van ONA bestaat uit de volgende leden:

  Voorzitter:
  Anita Groenen / voorzitter@korfbalverenigingona.nl

  Penningmeester:
  Natasja van Langen / penningmeester@korfbalverenigingona.nl

  Secretariaat:
  Evelien PeetersWeem / secretaris@korfbalverenigingona.nl

  Ledenadministratie & wedstrijdsecretariaat:
  Linda Stolk / ledenadministratie@korfbalverenigingona.nl

  Algemeen bestuurslid:
  Jacqueline Nicolasen / jacquelinenicolasen88@gmail.com